Kicsoda John Garang?
 
John Garang az 1940-es évek környékén született. A dinka etnikumhoz tartozik. Dél-Szudán népének 12 százalékát ez az etnikum alkotja. A középiskolát az Amerikai Egyesült Államokban járta ki, majd beállt a szudáni hadsereg soraiba, ahol 1970-ben már fiatal századosként szolgált. Ebben az évben dezertált, s csatlakozott a déli lázadókhoz. A déliek és az északiak között létrejött Addis Abeba-i Egyezmény késõbb újra lehetõvé teszi neki, hogy visszatérjen a szudáni hadseregbe. Ezt követõen az Egyesült Államokba tér vissza, ahol megszerzi közgazdaságtudományból a doktoriját. Késõbb a szudáni hadseregbõl már ezredesként dezertál, s megalapítja saját lázadó szervezetét, az SPLA-t. 1995-ben már úgy tûnik, hogy a szudáni vezetés majdnem leveri a mozgalmat, de ekkor Garang váratlanul jó katonai helyzetbe kerülve stratégiailag fontos déli falvakat foglalt el. 

John Garang brutalitása köztudott, akárcsak az, hogy a mozgalmában a dinkákat részesíti elõnyben. Ez azonban nem zárja ki, hogy politikai tanácsadója Manszur Kalid,  egykori (északi) külügyminiszter.