EURÓPA
ÉSZAKÍR VÁLSÁG
Az angol-ír konfliktus gyökerei egészen a XII. század második felére nyúlnak vissza, amikor is II. Henrik angol király seregei partra szálltak a "zöld szigeten", és hozzáláttak a kelta ír törzsek leigázásához, jobbágyi sorba taszításához.
TÖRÖKÖK ÉS A KURD
3 milliónál több földönfutó, 35 ezer halott, 10 ezer politikai fogoly, több mint 100 milliárd dollárnyi kár jellemzi az Európa határában több mint másfél évtizede húzódó harcot. A számok mögött azonban egy nemzeti és területi egységét makacsul védo, 12 milliós büszke kisebbség áll..

CIPRUS
Ciprus megosztottsága a mai napig megoldatlan probléma, pedig a béketeremtéssel próbálkozott itt az ENSZ-en és az EU-n kívül az amerikai diplomácia sokáig „legyőzhetetlennek” tartott képviselője, Richard Holbrook is. 


Szerkesztő: Dezső András          Szerzők: Marinov Iván  - Olter László  - Dezső András