A zsoldosok szerepe

 A Sierra Leone-i konfliktus rendezését nagy mértékben akadályozza a lázadók által alkalmazott zsoldosok, s a régió néhány szomszédos államából (pl. Libéria, Burkina Fasso) a lázadók segítségére érkezõ csapatok jelenléte.

A tapasztalt külföldi zsoldosok  - a harcokban vállalt aktív tevékenységen kívül -  általában a lázadók kiképzésében és a logisztikai munkákban nyújtanak segítséget. Ma már többször igazolt információ az is, hogy a lázadók oldalán olyan libériai katonák harcolnak, akiket közvetlenül Libéria elnöke, Charles Taylor támogat. Bár nem nagy számban, de a Sam Bockarie ("Moszkító") parancsnoksága alatt álló, s fõleg Sierra Leone déli részén tevékenykedõ RUF-csapatokban is megtalálhatók libériai harcosok. Charles Taylor libériai elnök szerint a libériai kormány megtiltotta állampolgárainak, hogy belekeveredjenek a konfliktusba, de azt Taylor sem tagadja, hogy a libériai kormány hivatalos támogatása nélkül tényleg harcolnak honfitársaik a szomszédos Sierra Leonéban. Taylor kijelentésétõl függetlenül minden információ arra utal, hogy a libériai kormány logisztikai támogatással és a könnyû fegyverek kereskedésével közremûködik a lázadók oldalán, s persze nem ok nélkül (lásd. a gyémántok szerepe!). Egyes állítások szerint a lázadók között Burkina Fasso-i katonák is vannak, de ezt az információt nagyon nehéz bizonyítani. Az ECOMOG katonái azt állítják, hogy tíz elfogott lázadó közül minden második burkinai állampolgárságú, mások azonban rácáfolnak erre, s tagadják, hogy burkinai katonákat fogtak el. S ha Burkina Fasso katonai szerepe nem is teljesen tiszta, az bizonyos, hogy a lázadók a könnyû fegyverek szállításában segítséget kapnak Burkina Fassotól: ezen mûveleteket pedig burkinai katonák végzik. Az is egyértelmû, hogy a lázadóknak repülõgéppel és helikopterrel Sierra Leonéba eljutatott könnyûfegyverek szállításában külföldi zsoldosok segédkeznek. A zsoldosok közül a legtöbben ukrán nemzetiségûek, de nem ritka a francia és angol zsoldos katona sem. Megbízható információk szerint az ukránok nemcsak a szállításban, hanem a fegyveres küzdelemben is aktívan részt vesznek. Az is tény, hogy a régió gyémántbányáit külföldi magánkézben lévõ biztonsági cégek emberei védik, akik gyakran a lázadók kiképzését is vállalják. Mivel a lázadók által uralt területekre szinte lehetetlen bejutni, így a RUF oldalán harcoló, illetve a lázadóknak segítõ külföldi zsoldosok és biztonsági cégek aktivitását figyelemmel kisérõ információkat nagyon nehéz ellenõrizni. 

Ennél jóval könnyebb a kormányt nyíltan segítõ külföldi zsoldosok tevékenységét figyelemmel kísérni. 1995-ben például csak az Executive Outcome nevû dél-afrikai zsoldos cégnek sikerült megakadályoznia, hogy a kormánynak ne kelljen átengednie a hatalmat a RUF-nak. Természetesen nem ingyen ajánlotta fel a dél-afrikai cég a szolgáltatását. Közremûködését a kormány bányakoncessziókkal hálálta meg. Az Executive Outcome zsoldosai ugyanakkor az FMI pénzkeretébõl is kaptak, méghozzá azért, mert hozzájárultak ahhoz, hogy az ország újra bekapcsolódjon a világpiacba.  1998-ban pedig többek között a brit Sandline International elnevezésû, zsoldosok „futtatásában” utazó cég közbelépésének volt köszönhetõ, hogy az akkor hatalmon lévõ lázadó katonák átadták a hatalmat az elõzõleg elûzött Kabbah vezette polgári kormánynak. Ebben az esetben a Sandline még a hatályban lévõ fegyverembargót is felrúgta, tette ezt a brit külügyminisztérium beleegyezésével. Az embargó kijátszása olyannyira nyílt volt, hogy a brit miniszterelnök 1998 május 11-én azt nyilatkozta, hogy „bármi is történt”, a Sandline szuper munkája lehetõvé tette, hogy a legitim kormány újra elfoglalja posztját. 

A zsoldosok bevetésének kérdése az ENSZ berkein belül is vita tárgya. A szervezet 1989 december 4-én megszavazott egy, a zsoldosok toborzását, használatát és pénzelését tiltó konvenciót, ami jelenleg még nem "él", hiszen csak 12 állam hagyta jóvá a szükséges 22 helyett. A nem ratifikáló országok között Ukrajna is ott található. 

A probléma jelentõségét jól illusztrálja, hogy a zsoldosok jelenléte Sierra Leonéban magának a konfliktusnak a folytonosságát is elõsegíti. A gyémántbányák mannáiból származó bevételek ugyanis a lázadók számára lehetõvé teszik, hogy azok külföldi (fõleg ukrán, dél-afrikai) katonákat alkalmazzanak a káosz fenntartása érdekében.
 
 

<<< Sierra Leone