a f g a n i s z t á n
 
Lezáratlan konfliktus
Június végén kiújultak a harcok az Afganisztán kilenctizedét ellenőrző tálib milícia és az Ahmed Sah Maszúd parancsnok vezette mudzsahedinek (szent háborút vívó harcosok) között. A harcok színtere Kabultól, az afgán fővárostól északra eső területek, ahol a Maszúd vezette Északi Szövetség (hivatalos nevén: Egyesült Nemzeti Iszlám Front Afganisztán Megmentéséért) állásai vannak.
Ki kivel van?
Afganisztánban jelentős nagyságú tadzsik és üzbég kisebbség él (erről lásd Etnikumok Afganisztánban című írásunkat). Nemzetiségi szempontból ők alkotják az Északi Szövetség gerincét. 
A talibán fenyegetés
A tálibok elsősorban az iszlám fundamentalizmus exportja miatt jelentenek fenyegetést. Nem csak a térség államairól van szó, hanem minden olyan országról, ahol muzulmánok élnek. 
És a nép?
A Talibán uralma tehát regionális, sőt, világméretű fenyegetést jelent. De nemcsak erről van szó. A huszonkét éves konfliktus gyakorlatilag nullára írta az amúgy is szegény és elmaradott ország gazdaságát és infrastruktúráját.

Huszonkét év polgárháború
Miután a szomszédos indiai szubkontinensen 1947-ben véget ért a brit uralom, az afgán nemzetgyűlés 1949. július 3-án semmisnek nyilvánította az 1893-as Durand-szerződést, ami folyamatos feszültségekhez vezetett a nem sokkal korábban létrejött Pakisztánnal. 
A Durand-szerződés
Afganisztán jelenlegi határait két nagyhatalom húzta meg a tizenkilencedik század második felében: a cári Oroszország és az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia).

Etnikumok Afganisztánban
Afganisztán nem egynemzetiségű ország. Az 1992-1996 közötti elhúzódó konfliktus egyik oka a csaknem tucatnyi különböző nemzetiség ellentéte, egészen pontosan a két legnagyobb etnikum, a pastuk és a tadzsikok politikai-katonai szervezeteinek a szembenállása volt.
Oszama bin Laden
Oszama bin Ladent az Amerikai Egyesült Államok első számú közellenségnek nyilvánította, a mohamedánok között viszont sokan hősként ünneplik. 

A talibán
A tálibok (a vallási iskolákban tanuló diákok) mozgalma, a Talibán eredetmítosza szerint az alapító, Mohammed Omár mullah saját, Kandáhárhoz közeli kicsiny falujából, Szanghiszárból indította el a l  elkes fiatalok háborúját a korrupt, kommunista (!), egymást gyilkoló mudzsahedinek ellen. 

A béke kulcsa
A béke kulcsa Pakisztán. Ha az ország tavaly októberben hatalomra került katonai kormányzatának sikerül végre kiterjeszteni tényleges hatalmát a pakisztáni pastu törzsi területekre, ha vissza tudja szorítani az iszlám fundamentalista pártok befolyását és ha megszünteti a Talibán erkölcsi és anyagi támogatását - azzal meggyöngítheti a mullahok hatalmát annyira, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse őket a többi afgán politikai erővel. 

Kiegészítő: Térkép Afganisztánról


 
 

Írta: Olter László

Kiadja: INDEX

Minden jog fenntartva!